Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 2 Odcinek od węzła Nidzica Południe (bez węzła) do msc. Napierki

Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 2 Odcinek od węzła Nidzica Południe (bez węzła) do msc. Napierki

Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 2 Odcinek od węzła Nidzica Południe (bez węzła) do msc. Napierki

Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 2 Odcinek od węzła Nidzica Południe (bez węzła) do msc. Napierki

Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 2 Odcinek od węzła Nidzica Południe (bez węzła) do msc. Napierki

Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 2 Odcinek od węzła Nidzica Południe (bez węzła) do msc. Napierki

Utrudnienia

 

Utrudnienia w ruchu

REMONT STARODROŻA DK7 LATO - JESIEŃ 2017

Remont drogi w przebiegu starej drogi krajowej DK7 w ramach Zadania 2 (od węzła Nidzica Południe do msc. Napierki) planowany jest w następujących lokalizacjach:

Odc. 1 km 211+725 - 213+200 - utrudnienia (wahadło): planowany termin 02.08.2017-08.08.2017
Odc. 2 km 213+986 - 215+420 - utrudnienia (wahadło): planowany termin 26.07.2017-16.08.2017
Odc. 3 km 215+900 - 217+800 - utrudnienia (wahadło): planowany termin 16.08.2017-22.08.2017
Odc. 4 km 217+800 - 218+720 - (zamknięcie): przez okres ok. 2m-c (remont obiektu m. Powierz)
Odc. 5 km 218+720 - 219+900 - utrudnienia (wahadło): planowany termin 16.08.2017-22.08.2017
Odc. 6 km 221+680 - 223+050 - utrudnienia (wahadło): planowany termin 23.08.2017-31.08.2017
Odc. 7 km 223+220 - 224+900 - (planowane zamknięcie/ wahadło): planowany termin 31.07.2017-15.09.2017

Przewidywany termin ustania utrudnień: wrzesień 2017r.


UTRUDNIENIA KWIECIEŃ 2017

Dnia 06 kwietnia 2017r. w związku z budową drogi ekspresowej S7 został przełożony ruch z S7 na odcinku około 2 kilometrów (43+400-44+500 km) na drogę krajową DK7 pod obiektem PE-1.2.

 


UTRUDNIENIA PAŹDZIERNIK 2016

Dnia 11 października 2016r. w związku z budową drogi ekspresowej S7 zostały wprowadzone czasowe organizacje ruchu w ciągu drogi krajowej DK7 w km 222+800-223+500 oraz km 214+370.

Tymczasowa organizacja ruchu z przełożeniem ruchu z istniejącej DK7 na rondo wschodnie na węźle Napierki. (km 222+800-223+500 DK7).

   

Zamknięcie drogi gminnej do miejscowości Pawliki (km 214+370 DK7) i wprowadzenie Tymczasowej organizacji ruchu.

   


UTRUDNIENIA WRZESIEŃ 2016

W związku z budową przejścia ekologicznego PE-1.2 dnia 21 września 2016r. została wprowadzona czasowa organizacja ruchu z przełożeniem ruchu na jezdnię lewą nowej trasy S-7 w km 42+500 do km 44+600.

  


W związku z budową drogi ekspresowej S7 13 i 14 września 2016r. zostały wprowadzone docelowe czasowe organizacje ruchu po obiektach drogowych WD-10, WD-11, WD-14.

Tymczasowa organizacja ruchu po DK7-C przez wiadunkt WD-10. 

  

Tymczasowa organizacja ruchu po DK7-D przez wiadunkt WD-11.

  

Tymczasowa organizacja ruchu po DK7-E przez wiadunkt WD-14. 

  


UTRUDNIENIA CZERWIEC 2016

Dnia 23.06.2016r. została wprowadzona czasowa organizacja ruchu w zakresie poszerzenia isntniejącej DK-7 w okolicy projektowanego obiektu WD-11.


Dnia 21.06.2016r. została wprowadzona czasowa organizacja ruchu w zakresie poszerzenia isntniejacej DK7 w okolicy projektowanego Ronda Wschód - Węzeł Napierki w km 223+000 na potrzeby budowy układu docelowego Ronda Wschodniego przy węźle Napierki.


Dnia 16.06.2016r. została wprowadzona czasowa organizacja ruchu w zakresie przełożenia ruchu z istniejącej DK7 na projektowaną drogę serwisową DS23 - etap II.

 


Dnia 09.06.2016r. została wprowadzona czasowa organizacja ruchu w zakresie zamknięcia wlotu drogi powiatowej DP 1548N do miejscowości Krokowo, na czas wykonywania prac związanych z budową drogi S-7 na odcinku Nidzica-Napierki.


Dnia 02.06.2016r. została wprowadzona  czasowa organizacja ruchu w związku z zamknięciem dróg:

1.  DG 191001N (droga gminna) w obrębie skrzyżowania z DK-7,

2. DP 1554N (droga powiatowa) Iłowo Osada - Białuty - Napierki w obrębie skrzyżowania z DK-7 do miejscowości Iłowo.

Objazd do miejscowości Napierki - Iłowo Osada przez miejscowości Uniszki Zawadzkie i Uniszki Gumowskie, Dźwierznia, Sochy. W/w drogi zostały zamknięte w związku z pracami prowadzonymi na Węźle Napierki na S-7.


UTRUDNIENIA GRUDZIEŃ 2015

 

Dnia 21.12.2015r. na DK7 wprowadzono I etap czasowej  organizacji ruchu w związku z budową włączeń drogi serwisowej DS23 do DK7.

 

 


Dnia 07.12.2015r. została wprowadzona czasowa organizacja ruchu w związku z budową wiaduktu mostowego WD-10 (36+572,18).

Objazd odbywa się po DK7-C.

 


Dnia 03.12.2015r. została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu w związku z budową obiektu mostowego WD-14 (46+215,06).

Objazd  odbywa się po DK7-E.

 

 

 

 


UTRUDNIENIA SIERPIEŃ 2015

 

Dnia 31.08.2015 od godz. 11:30 została  wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na DK7 w km 223+600 do km 224+150 w celu odsunięcia ruchu DK7 od placu budowy.

 

 


 

Dnia 11.08.2015r. został  wprowadzony kolejny etap tymczasowej organizacji ruchu na okres budowy objazdu obiektu WD10 w km 36+950-37+000.

 

 

 


 

Dnia 05.08.2015r. została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na budowę objazdu obiektu WD10.

 

 

 


 

UTRUDNIENIA LIPIEC 2015

 

Dnia 30.07.2015r. została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na objazd drogi powiatowej DP 1558N w km drogi krajowej 217+837.

 

   

 


 

UTRUDNIENIA CZERWIEC 2015

 

Dnia 23.06.2015r. została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu drogowego związana z zabezpieczeniem miejsc w obrębie wjazdu z budowy w km 212+600 strona lewa DK7.

 

   

 


 

UTRUDNIENIA MAJ 2015

 

Zostało zamknięte skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1973N do miejscowości Siemiątki w km 212+600 strona lewa. Oznakowany objazd jest przez miejscowość Tatary.

 

 


 

UTRUDNIENIA  KWIECIEŃ 2015

 

Na odcinku w kilometrze 211+725 225+027 wprowadzone zostały tymczasowe organizacje ruchu drogowego, lokalizujące 8 wyjazdów z budów. Na wysokości funkcjonowania tych wyjazdów obowiązuje ograniczenie prędkości stopniowane do 70 km/h i 50 km/h.